Izjava o privatnosti – faktura.prinli

Veb aplikacija Faktura Prinli poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka koje nam dostavite.

Podaci se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima, koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, nedopuštene obrade i svake druge zloupotrebe.

Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (‘Službeni glasnik RS’, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon i 68/12 – odluka US i 107/12) niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas, uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Veb aplikaciju Faktura Prinli koristite na sopstvenu odgovornost.

Sadržaj izjave o privatnosti Faktura Prinli veb aplikacije može biti promenjen u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika.